ติดต่อเรา


TCDC กรุงเทพฯ

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง  
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 

โทร : (66) 2 105 7400 
แฟกซ์ : (66) 2 105 7450

อีเมล : infomaterials@tcdc.or.th
Facebook: www.facebook.com/tcdc.thailand
Twitter: www.twitter.com/tcdc

เวลาทำการ

อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 – 21.00 น.

 

 

 


TCDC เชียงใหม่

1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทร : 052 080 500 # 1
อีเมล : infomaterials@tcdc.or.th
Facebook: www.facebook.com/tcdc.thailand
Twitter: www.twitter.com/tcdc

เวลาทำการ

อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30 – 18.00 น.

ส่งข้อความให้ TCDC