ข้อมูลวัสดุ

MI : 0381-02
ชื่อวัสดุ :  กระดาษจากฟางข้าว100%
ประเภทหลัก : กระดาษและสิ่งพิมพ์
ประเภทย่อย : กระดาษและเยื่อ
            
              
              กระดาษจากฟางข้าว 100% ที่เหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการเกษตร 

ฟางเป็นวัสดุไร้กรด ปกติจะใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ เช่นเดียวกับหญ้าหรือฟาง ที่ใช้เลี้ยงม้าและโคกระบือ สามารถย่อยสลายและหมักเป็นปุ๋ยได้ ผลิตด้วยการย่อยฟางข้าวให้เป็นเส้นใยละเอียด แช่น้ำให้นุ่มแล้วนำไปแผ่ให้เป็นแผ่นบาง กระดาษมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติ หนา 0.5 มิลลิเมตร มี 2 ขนาดให้เลือกคือ 210 x 297 มิลลิเมตร และ 297 x 420 มิลลิเมตร ใช้งานได้เหมือนกระดาษทั่วไป สามารถนำไปตัด พับและพิมพ์ได้ แต่จะมีผิวสัมผัสที่หยาบกว่าเพราะมีเส้นใยที่หนากว่า กระดาษนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหัตถกรรมยั่งยืน ภายใต้กองทุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTDA) และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

เหมาะใช้ทำบรรจุภัณฑ์และตกแต่งภายใน

อ้างอิง : MC# 7442-02
ความใส:  ไม่มี ความแข็ง :  N/A
ลักษณะมันวาว:  ไม่มี ความต้านทานไฟ :  ไม่มี
ความต้านทานรังสียูวี:  ไม่มี การติดทนของสี :  N/A
ความต้านทานรอยขีดข่วน:  ไม่มี ความต้านทานน้ำ :  ไม่มี
การนำความร้อน:  ไม่มี การป้องกันเสียง :  N/A
ความทนทานต่อสารเคมี:  N/A เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :  มี
การนำไฟฟ้า:  ไม่มี  
MI : 0381-02
ชื่อวัสดุ : กระดาษจากฟางข้าว100%
ประเภทหลัก : กระดาษและสิ่งพิมพ์
ประเภทย่อย : กระดาษและเยื่อ
            
      
รายละเอียดผู้ผลิต เข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูล
     
ชื่อผู้ผลิต : ***************
ประเทศ : ***************
ที่อยู่ : ***************
เว็บไซต์ : ***************
ติดต่อ : ***************
อีเมล : ***************
โทร : ***************
แฟกซ์ : ***************
วัสดุที่เกี่ยวข้อง
ItemRelated

วัสดุ nonwoven จากฟางข้าว
วัสดุ nonwoven จากฟางข้าว 100% เป็นเศษเหลือจากการเกษตร ย...
อ่านรายละเอียด

ItemRelated

กระดาษฟางข้าวผสมเมล็ดพืช
กระดาษจากฟางข้าวที่มีส่วนผสมของเมล็ดพืช สามารถนำไปฝังดิน...
อ่านรายละเอียด

ItemRelated

Book mending paper
กระดาษที่เป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร ใช้เป็นแผ่นรองปกป้อง ท...
อ่านรายละเอียด

ItemRelated

Bio-Handmade Paper
กระดาษทำมือจากเส้นใยธรรมชาติ 100% เส้นใยถูกเก็บเกี่ยวด้ว...
อ่านรายละเอียด

ItemRelated

กระดาษจากมูลยีราฟ
กระดาษทำมือจากมูลยีราฟ 30% เส้นใยสา 40% และเส้นใยเซลลูโลสรีไ...
อ่านรายละเอียด

ItemRelated

Hippopotamus Poo Paper
กระดาษทำมือจากมูลฮิปโปโปเตมัสซึ่งเก็บจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีใ...
อ่านรายละเอียด